Chaos Card được biết đến như một vật phẩm mang lại cho bạn những món đồ cực giá trị trong game.
Làm thế nào để sở hữu vật phẩm này?
Chaos Card sẽ được mở bán tại WebShop vào 9h00 ngày 03/09/2018 máy chủ Hà Nội.
Ngoài ra, bạn có thể nhận được Chaos Card thông qua làm nhiệm vụ hằng ngày trên web, và khi đi cày cuốc Level.

Hình ảnh về Thẻ Bài Chaos.

Hướng dẫn nhận vật phẩm từ thẻ bài Chaos.
Bước 1: Bạn di chuyển về Thành Lorencia tọa độ 131, 146 để gặp NPC [Thương Nhân Thẻ Bài].


Sau khi click vào NPC, một giao diện sẽ hiện lên:Giao cho NPC thẻ bài và tiếp tục Click vào [Kết hợp]Tỷ lệ thành công từ thẻ bài Chaos luôn là 100%