Hệ thống Tu Luyện sẽ được mở vào 03/09/2018. Trước đó, Admin có nhận được một số câu hỏi về Hệ Thống Tu Luyện và trong bài viết này, Admin sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hệ thống mới này thông qua việc trả lời một số câu hỏi của những bạn đang theo dõi MU Hà Nội gửi về cho Admin.


Hệ thống Tu luyện là gì?
Hệ thống Tu luyện là một chức năng trên web, được sử dụng để tăng sức mạnh cho nhân vật dựa theo chỉ số Point cộng thêm VĨNH VIỄN.
Tôi muốn sử dụng hệ thống này, và tôi phải làm sao để sử dụng?
Những điều kiện thiết yếu để sử dụng hệ thống Tu Luyện:
Điểm PP hoặc PP +: dùng để thăng cấp Exp Tu Luyện của chỉ số, khi Exp đạt Max của level Tu Luyện hiện tại, bạn cần Chúc Phúc để tăng chỉ số vĩnh viễn cho nhân vật.
Chaos Ngân Hàng: dùng để chúc phúc Tu Luyện, chúc phúc thành công nhân vật sẽ nhận được Point vĩnh viễn sau khi reset, chúc phúc thất bại, nhân vật sẽ nhận được 1 -> 20 điểm chúc phúc, điểm chúc phúc càng lớn, tỉ lệ thành công gia tăng càng cao.

Giao diện hệ thống tu luyện

Hướng dẫn sử dụng:


Tu luyện chỉ số cố định sẽ mất điểm PPoint và Gcent.
Tu luyện chỉ số ngẫu nhiên sẽ chỉ mất điểm PPoint exp sẽ tăng ngẫu nhiên 1 trong 4 cột point của các bạn
Khi đủ exp tu luyện sẽ có thể nâng cấp tu luyện
Nâng cấp Tu Luyện sẽ tốn chaos ( trong ngân hàng)
Mỗi lần bấm Thăng cấp, bạn sẽ nhận được số % chúc phúc . Khi đạt 100 % chúc phúc sẽ nâng cấp thành côngKhi Nâng cấp Tu Luyện thành công các bạn sẽ nhận được số point tương ứng với cấp tu luyện đó. Tổng cộng có 30 cấp tu luyện hiện tại.

Tất cả các tính năng này đều có chú ý đi kèm, Các bạn phải đọc kỹ các chú ý này khi sử dụng