BƯỚC 1 TRUY CẬP LINK : https://www.facebook.com/ThienLongMu...8065914449535/
BƯỚC 2 : CHỈA SẺ VIDEO TRONG LINK TRÊN VỀ TRANG CÁ NHÂN HOẶC NHÓM
BƯƠC 3 : PM FANPAGE ĐỂ NHẬN CODE
TRONG CODE CÓ 10 BOX KUNDUN + 4
THỜI HẠN NHẬN CODE SAU 24H CODE SẼ HẾT HIỆU LỰC