Mu Hà Nội bao gồm 6 Sub khi Open Beta:
Exp: x150
Drop: 10%
Chi tiết các Sub như sau:

Sub 1 + 2 Sub diễn ra các Event, PK, máy xoay Chaos.
Sub 3 + 4 + 5 + 6 Sub chỉ có quái vật thường.