Thời gian: 12h00 09/09/2018 - 12h00 12/12/2018
Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, exp các sub sẽ được tăng 100%.

Lưu ý:
Chỉ exp thường được tăng, Exp Master không được tăng.