Thời gian: 12h00 09/09/2018 - 12h00 16/9/2018
Nội Dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, thẻ nạp mọi mệnh giá sẽ được tăng:
Viettel VTC Bank
50% 60% 100%
Lưu ý:
Gcent cộng thêm sẽ không được tính vào top Phú Hộ