Sự kiện Đua Top Danh Vọng :
Thời gian: 12h00 09/09/2018 -> 12h00 12/09/2018
Nội dung:

3 Người chơi đứng đầu Top Danh Vọng BXH sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng:
Top 1: 20 Ngọc Tâm Linh 20 Ngọc Ước Nguyên 20 Ngọc Hỗn Nguyên + 1 W2 + 9 Luck MNL
Top 2: 15 Ngọc Tâm Linh 15 Ngọc Ước Nguyên 15 Ngọc Hỗn Nguyên + 1 W2 + Luck MNL
Top 3: 10 Ngọc Tâm Linh 10 Ngọc Ước Nguyên 10 Ngọc Hỗn Nguyên + 1 W2 + MNL


Tip nhỏ cho mọi người: Lvl khi reset nhân vật càng cao và thời gian reset càng sớm thì càng nhận được nhiều điểm danh vọng.
Chi tiết về điểm danh vọng:
http://forum.mu-mienphi.net/showthread.php?988-BXH-Top-Danh-V%E1%BB%8Dng-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%E1%BA%A7n-bi%E1%BA%BFt&p=8354#post8354