Sự kiện [Cán mốc Reset, nhận thưởng set đồ Hoàn Hảo]

Thời gian: 12h 09/09/2018 -> 12h 12/09/2018

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, bất cứ nhân vật nào cán mốc reset sẽ nhận được:
1. 1 món đồ Hỗ trợ + Luck + 5 + 4%Hp + Khả năng né đòn 10%.
2. Mai Hoa Cung + 4 + Luck + 4 Option.
3. Cánh cấp 1 Chủng tộc + 0 + Luck
Các mốc reset:

5 mốc reset nhận đồ:

Mốc Reset Loại 1 Loại 2 Loại 3
10 Giày
20 Găng ( Nắm Đấm)
30
40 Quần
50 Áo Vũ khí Chaos
60 Wing 1


Những vật phẩm có thể nhận thuộc 7 chủng tộc:


Chiến Binh Thiên Kim
Tiên Nữ Thiên Thanh
Pháp Sư Nhân Sư
Chúa Tể Thiết Ma
Thiết Binh Thiên Kim
Đấu Sĩ Nhân Sư
Thuật Sĩ Thuật Sĩ

RF và DL không có cánh cấp 1. Vì vậy Mục Wing nhận của RF và DL ở Level 60 sẽ được tùy chỉnh như sau:
Mốc Reset 60 DL RF
Item Nhận 01 Quyền Trượng Chiến 01 Nắm đấm Địa Long


Lưu ý:
Vũ Khí Chaos là phần thưởng chung, chỉ dùng để Tạo Cánh Cấp 1, sẽ có Chủng tộc sử dụng được và cũng có Chủng tộc không thể sử dụng được.
Đồ Hỗ trợ là những món đồ cấp 1, có thể sửa chữa và có thể giao dịch.
Nắm đấm Địa Long + Quyền trượng Chiến chỉ số Option:
+ Gia tăng sát thương 2% .
+ Hồi phục HP khi giết quái vật.