Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được cập nhật + thay đổi
Lớn nhất là phần thưởng new item Thẻ bài Chaos cũng được góp mặt trong đó.

Lưu Ý: Số Lần Nhận thưởng nhiệm vụ trên websie có giới hạn nên các bạn khi nhận thưởng hãy cân nhắc trước khi nhận!
  1. Nhiệm Vụ Online
  2. Nhiệm Vụ Reset
  3. Nhiệm Vụ Nạp Thẻ