Dưới đây sẽ là bảng điều kiện để có được danh hiệu cho nhân vật.
  1. Danh Hiệu Theo số lần Reset


  2. Danh Hiệu Thông Qua Nạp ThẻSố tiền nạp có cộng dồn
  3. Danh hiệu Vip